GELENEKSEL EL SANATLARI

Program Sorumlusu

Öğr.Gör. Ayşen ARAT

Öğretim Elemanları

DrçÖğr.Üyesi Birnaz ER

Öğr.Gör. Ayşen ARAT

Öğr.Gör. Ömer EROĞLU

 

Geleneksel El Sanatları Programı

Geleneksel sanat yapıtlarının , Türk Toplumunun sanatsal yapısını, geçmiş değerlerini baz alarak evrensel platforma taşımak. Kültürel değerlerimizi araştıran, sınıflandırabilen, onları tanıtabilen ve güzel sanatların plastik sanatlar alanında çağdaş yorumlara ulaşmada gereken tüm eğitimi alarak, yeni yapıtlar ortaya çıkarmak. Öğrencinin yaratıcı gücünü açığa çıkarma, araştırma, bulma, uygulama, deneme ve sonuçlandırma becerilerini estetik kaygılarla geliştirmek. Çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği niteliklere sahip, Uluslar arası platformda tercih edilen El Sanatları teknik elemanları yetiştirmektedir

Son Güncelleme Tarihi: