Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Dekan Yardımcılarının Okulumuzu Nazik Ziyaretleri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Dekan Yardımcılarının Okulumuzu Nazik Ziyaretleri

Bugün Oklumuza Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Levent Mercin ve Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin Kılıçkaya ve Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kuzucanlı hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulumuz adına nazik ziyaretleri ve hediyelerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Okulumuz Müdür Yardımcılarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Hale Yıldızay ve öğretim üyelerimizden Öğr. Gör. Özkan Tokaç, Öğr. Gör. Sezin Kara ve Öğr. Gör. Fikret Aydoğdu hocalarımızın da hazır bulundukları ziyarette ortak bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler kapsamında işbirliği içinde olunacağı hususunda karara varıldı.

Son Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2021, Salı