İÇ MEKAN TASARIM

Program Sorumlusu

Öğr.Gör. Gökşen BOYA

Öğretim Elemanları

 

Öğr.Gör. Gökşen BOYA

 

İç Mekan Tasarımı Programı

Sanat ve Tasarım alanı, Toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültür, tarihsel sürecin bir ürünüdür. İç mekan tasarımı da bu alanın içindedir. Günümüzde insanlar yaşadıkları mekanları estetik, fonksiyonellik ve teknolojiyi bir arada kullanarak kendi kültür ve geleneklerine ait özgün tasarımları geliştirmekte ve kullanmaktadır. Değişen tüketici ihtiyaç ve gereksinimleri; iç mekan tasarımı alanlarında faaliyet gösteren sektörde yer edinmek isteyen işletmelerin üretim sistemlerinde ''alternatif sanat ve tasarım" ürünlerinin üretimini artırmaktadır. Kalite ve rekabetin oldukça yoğun yaşandığı, tüketici ihtiyaçlarının değiştiği günümüzde iç mekan tasarımı alanında istihdam edilecek bireylere kazandırılacak mesleki yeterlikler büyük önem kazanmıştır.

Bu özelliklere uygun mesleki bilgilerle donatılmış ön lisans düzeyinde öğrenci yetiştirmek, gerek bölüm öğretim elemanlarının yaptığı, gerekse ülke çapında yapılan araştırmalarla şu anda kalifiye eleman eksikliği olan işletmelere tasarımcı  yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Dünyadaki örneklerine bakıldığında İç Mekân Tasarımı kariyer  planları olan öğrenciler için 21. Yüzyılda ideal bir program olarak kabul edilmektedir.
 İç Mekân Tasarımı mezunlarının İstihdam Olanakları: Türkiye genelinde yapılan araştırmaların genelinde endüstri kuruluşlarının, özellikle iç mekanlar için üretim yapan işletmelerin, en büyük sorunlarından biri özgün tasarım yapabilecek teknik eleman eksikliğidir. Bu programla amaçlanan; işletmelerde ve bürolarda ihtiyaç duyulan tasarımcı iş gücü ihtiyacını karşılanmaktır. Mobilya ve Dekorasyon Atölyelerinin tasarım bölümlerinde, Restorasyon firmalarında proje elemanı olarak mimarlık ve mühendislik bürolarında çizim elemanı veya tasarımcı olarak, maket yapım bürolarında vb sektörlerde yönetici, yönetici asistanı, yetkili, kontrolör olarak çalışabilirler.  Ayrıca Dikey Geçiş Sınavını kazanmaları halinde ilgili Fakültelerin ilgili bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.  Türkiye genelinde yapılan araştırmaların genelinde endüstri kuruluşlarının, özellikle iç mekanlar için üretim yapan işletmelerin, en büyük sorunlarından biri özgün tasarım yapabilecek teknik eleman eksikliğidir. Bu programla amaçlanan; işletmelerde ve bürolarda ihtiyaç duyulan tasarımcı iş gücü ihtiyacını karşılanmaktır. Ülkemizdeki tasarımcı eksikliği birçok sektörü markalaşamama sorunu ile yüz yüze bırakmıştır. Tasarımcı sorunu birçok sektörün ortak sorunudur ve teknik eleman açığı çok fazladır. Bu yüzden mezun olacak öğrenciler istihdam sorunu yaşamayacaktır.

İÇ MEKÂN TASARIM PROGRAMI

Mezun olan öğrencilerin Dikey Geçiş yapabilecekleri Lisans programları:

  • El Sanatları ve Üretimi
  • Geleneksel Türk El Sanatları
  • Geleneksel Türk Sanatları
  • İç Mimarlık
  • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
  • Mimarlık

Ayrıca mezun öğrenciler yukarıdaki programların dışında açık öğretim fakültesi lisans programlarını da tamamlayarak lisans mezunu diplomasını alabilmektedir.

 

Mezun olan öğrencilerin çalışma alanları:

Bu programla amaçlanan; işletmelerde ve bürolarda ihtiyaç duyulan tasarımcı iş gücü ihtiyacını karşılanmaktır. Mobilya ve Dekorasyon Atölyelerinin tasarım bölümlerinde, Restorasyon firmalarında proje elemanı olarak mimarlık ve mühendislik bürolarında çizim elemanı veya tasarımcı olarak, maket yapım bürolarında vb sektörlerde yönetici, yönetici asistanı, yetkili, kontrolör olarak çalışabilirler.

Akademik kadro:

Öğr.Gör. Gökşen BOYA

Öğr.Gör. Kenan KERVAN

DERSLER:

Programın ders bilgileri için tıklayınız.

Son Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2023, Perşembe