Diploma Alma İşlemleri

Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra (staj yükümlülüğü bulunan öğrencilerin stajlarını tamamladıklarını belgeledikten) Yüksekokul yönetim kurulu’ ndan mezuniyetleri onaylanır 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere yüksekokulumuza gelmektedir.

Diplomayı Öğrenci Kendisi Teslim Alacaksa;

1) Nüfus Cüzdanı (T.C.Kimlik No. olmalı)

2) Soyadı Değişikliği var ise Mahkeme Kararı, ( Noter Onaylı )

3) Soyadı Değişikliği Evlilik Nedeni ile ise ( Evlilik Cüzdanı Fotokopisi )

Diplomayı Başkası Teslim Alacaksa;

4) Noterden Alınmış Vekaletname ( ASLI )

5) Vekalet Alanın Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

Mezunlarımız kimlik bilgilerinizin doğruluğunu (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb. resmî bir kimlik belgesi ile) bizzat başvurarak kendileri veya yasal vekilleri imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez. Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmi kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez. Ayrıca mezunlara diploma asılları verildiğinden onaylı fotokopileri verilmez.

Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrencilerimizden bazıları resmî veya özel kuruluşlara verilmek üzere onaylı diploma fotokopisi istemektedirler. 31 Temmuz 2009 tarih ve 27305 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin” 8/d maddesinde “İstenen belgenin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslının uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.” denilmektedir. Onaylı diploma fotokopisi isteyen resmi ve özel kuruluşların bu maddeye göre diploma fotokopisini onaylayarak işlem yapmaları gerekmektedir.

Diplomalar sınav sonuçları açıklandıktan sonra en kısa sürede hazırlanarak yüksekokulumuza gönderildiği için mezunlarımıza diploma haricinde geçici mezuniyet belgesi, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten hiçbir belge verilmemektedir.

Bu nedenle mezunlar Yüksekokulumuzdan, diploma dışında herhangi bir mezuniyet belgesi talebinde bulunmamalıdır; bu yöndeki talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Yüksekokulumuz öğretim gideri ve öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir.

Ayrıca, mezuniyet tarihinden sonra kimlik bilgilerinde bir değişiklik olması halinde buna göre yeni diploma düzenlenmeyecektir.

Diplomanızı alabilmeniz için yapmanız gerekenler:

1- Ekte sunulan ilişik kesme formunun doldurulması,

2- Formda belirtilen Üniversitemiz Merkez Kampüsünde bulunan birimlere gidip ilgili yerlerin imzalatılması,

3- İlişik Kesme Formunun Bölüm Başkanına imzalatılması,

4- Form ile birlikte Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerine gidilmesi.

İlişik Kesme Formu için Tıklayınız

 

Son Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024, Perşembe